ˆ

Rok 2008

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XIX/125/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX/125/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców miasta i gminy Kargowa prowadzących gospodarstwa rolne dotknięte suszą w 2008 r.

Uchwała Nr XIX/124/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia z dnia 29 września 2008 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kargowa.

Uchwała Nr XIX /123/ 08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX /123/ 08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wystąpienia Gminy Kargowa ze Związku Gmin Nadobrzańskich.

Uchwała nr XIX/122/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XIX/122/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne, zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XIX/121/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Karszyn na lata 2008 – 2015”.

Uchwała Nr XIX/120/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Smolno Wielkie na lata 2008 – 2015”.

Uchwała Nr XIX/119/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX/119/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Stary Jaromierz na lata 2008 – 2015”.

Uchwała Nr XIX/118/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Obra Dolna na lata 2008 – 2015”.

Uchwała Nr XVIII/117/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVII/116/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/116/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Nawigacja między stronami listy informacji