ˆ

Rok 2008

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XVII/115/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/115/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVII/114/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XVII/114/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 czerwca 2008r w sprawie zmiany regulaminu Straży Miejskiej w Kargowej.

Uchwała Nr XVII/113/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XVII/113/08 Rady Miejskiej w Kargowej Z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XVI/112/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kargowej.

Uchwała Nr XVI/111/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVI/111/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XV/110/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XV/110/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 kwietnia 2008 r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała Nr XV/109/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XV/109/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania zmiany projektu aglomeracji „Kargowa”.

Uchwała Nr XV/108/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XV/108/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 kwietnia 2008 r w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę Kargowa nieruchomości zabudowanej od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kargowej.

Uchwała Nr XV/107/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XV/107/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra.

Uchwała Nr XV/106/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XV/106/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.

Nawigacja między stronami listy informacji