ˆ

Rok 2008

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XV/105/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XV/105/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XV/104/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XV/104/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kargowej.

Uchwała Nr XIV/103/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/103/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa.

Uchwała Nr XIV/102/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/102/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008 r w sprawie nadania imienia Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kargowej i zmianie jego statutu.

Uchwała Nr XIV/101/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2008 rok.

Uchwała Nr XIV/100/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/100/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008 r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała Nr XIV/99/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/99/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w Kargowej oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2008 r.

Uchwała Nr XIV/98/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/98/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie terenów pod zabudowę urządzeniami wykorzystującymi siłę wiatru.

Uchwała nr XIV/97/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XIV/97/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kargowa.

Uchwała Nr XIV/96/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Nawigacja między stronami listy informacji