ˆ

Rok 2008

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XIV/95/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/95/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Lubuskiego.

Uchwała Nr XIV/94/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XIV/93/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej W Kargowej z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kargowa do Stowarzyszenia "Babimojsko - Kargowskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła".

Uchwała Nr XIV/92/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/92/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie: uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kargowa na lata 2007 – 2015”.

Uchwała Nr XIV/91/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/91/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kargowa na lata 2008 - 2013.

Uchwała Nr XIV/90/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/90/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008 r w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kargowa lokali socjalnych

Uchwała Nr XIV/89/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/89/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Nawigacja między stronami listy informacji