ˆ

Rok 2007

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2007 rok

Informacja ogłoszona dnia 2008-04-17 09:32:41 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu


Budżet gminy na rok 2007 został uchwalony Uchwałą Nr IV/16/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
W planowanym budżecie:
 • Rada Miejska dokonała zmian:
 1. Uchwałą Nr VI/41/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
 2. Uchwałą Nr VII/50/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r.
 3. Uchwałą Nr VIII/52/07 z dnia 9 maja 2007 r.
 4. Uchwałą Nr X/63/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
 5. Uchwałą Nr XI/64/07 z dnia 2 października 2007 r.
 6. Uchwałą Nr XII/82/07 z dnia 23 listopada 2007 r.
 • Burmistrz dokonał zmian:
 1. Zarządzeniem Nr RM 0151-8/07 z dnia 01 marca 2007 r.
 2. Zarządzeniem Nr RM 0151-16/07 z dnia 12 marca 2007 r.
 3. Zarządzeniem Nr RM 0151-17/07 z dnia 30 marca 2007 r.
 4. Zarządzeniem Nr RM 0151-18/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r.
 5. Zarządzeniem Nr RM 0151-19/07 z dnia 8 maja 2007 r.
 6. Zarządzeniem Nr RM 0151-27/07 z dnia 18 maja 2007 r.
 7. Zarządzeniem Nr RM 0151-28/07 z dnia 8 czerwca 2007 r.
 8. Zarządzeniem Nr RM 0151-35/07 z dnia 9 lipca 2007 r.
 9. Zarządzeniem Nr RM 0151-42/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r.
 10. Zarządzeniem Nr RM 0151-43/07 z dnia 26 września 2007 r.
 11. Zarządzeniem Nr RM 0151-46/07 z dnia 10 października 2007 r.
 12. Zarządzeniem Nr RM 0151-50/07 z dnia 30 października 2007 r.
 13. Zarządzeniem Nr RM 0151-51/07 z dnia 8 listopada 2007 r.
 14. Zarządzeniem Nr RM 0151-54/07 z dnia 26 listopada 2007 r.
 15. Zarządzeniem Nr RM 0151-64/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

wprowadzając do budżetu dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonując przeniesień planowanych wydatków, zgodnie z przyznanym przez Radę upoważnieniem.

Ogółem po zmianach planowane dochody wyniosły 12.723.566 zł, a planowane wydatki 12.821.283 zł .
W roku 2007 z dochodów zostały spłacone kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 455.400 zł,
w tym:
 • końcowe raty kredytu z BGK Poznań w wysokości 48.000 zł,
 • cztery raty pożyczki z NFOŚiGW w łącznej wysokości 147.400 zł,
 • raty kredytu długoterminowego z 2004 r. w wysokości 260.000 zł,
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., gmina nie ma żadnego zadłużenia.
Z tytułu realizacji zadań z udziałem funduszy unijnych (w roku 2007 finansowanie ze środków budżetu gminy) należności budżetu gminy wynoszą 182.527,43 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 13.476.729,79 zł tj. 105,92 % planu, z tego:
 1. dochody własne
  kwota planowana 5.565.778,00 zł - wykonanie 6.305.953,48 zł tj. 113,30 %
 2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
  kwota planowana 1.942.891,00 zł - wykonanie 1.942.765,59 zł tj. 99,99 %
 3. dotacje celowe z budżetu na zadania własne
  kwota planowana 412.212,00 zł - wykonanie 410.881,98 zł tj. 99,68 %
 4. subwencja razem
  plan 4.457.141,00 zł - wykonanie 4.457.141,00 zł tj. 100,00 %
 5. środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych
  kwota planowana 345.544,00 zł – wykonanie 359.987,74 zł tj. 104,18%, w tym:
 • fundusz ZPORR za wydatki z 2006 r. na przebudowę ulic śródmieścia Kargowej – 194.909,63 zł,
 • wpływy z Powiatu Zielonogórskiego: dotacja celowa z PFOŚiGW na modernizację oczyszczalni ścieków - 40.000,00 zł,
 • dofinansowanie EUROREGIONU SPREWA-NYSA-BÓBR – z INTERREG III A za zadania zrealizowane w 2006 r. - Targi Gospodarczo-Turystyczne i Przegląd Zespołów Śpiewaczych – 61.075,76 oraz część dofinansowania z budżetu państwa za te zadania – 7.002,35 zł,
 • dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg gruntowych wykonane w 2006 r. (Obra Dolna – Jażyniec, Stary Jaromierz – Jaromierz) - 57.000,00 zł.
  Wysokie wykonanie dochodów własnych (113,3%) wynika ze zgodnego z planem wykonania większości pozycji dochodowych oraz znacznego przekroczenia kwoty planowanej z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (dz.700 rozdz.70005).
Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, wpływy były niższe o 693.442,54 zł . Na skutek udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, wpływy były niższe o 263.183,15 zł, z tego: w podatku rolnym o 42 zł, w podatku od nieruchomości
o 263.129,15 zł, z tytułu odsetek 12 zł. Ulgi wynikają z uchwał Rady – kwota 259.580,15 zł, z decyzji Burmistrza kwota 3.603,00 zł. Decyzje Burmistrza dotyczą 9. podatników.

Wykonanie wydatków na kwotę planowaną 12.821.283 zł wynosi 11.479.369,41 zł tj. 89,53 %, z tego:
 • wydatki majątkowe
  kwota planu – 1.904.280 zł, wykonanie – 1.202.230,24 zł tj. 63,13%
 • wydatki bieżące
  kwota planu – 10.917.003 zł, wykonanie – 10.277.139,17 zł tj. 94,14% .
Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z opóźnieniem prac projektowych (dz. 010 wodociągi na terenie gminy, dz. 900 wodociąg i kanalizacja w mieście) i w związku z tym brak dokonania wydatków na te zadania. Nie została przekazana kwota planowanej pomocy finansowej na budowę przepompowni w drodze wojewódzkiej (266.750 zł w dz. 600 rozdz. 60013), w związku z niezrealizowaniem zadania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie zostały również wydatkowane środki na projekt rozbudowy Gimnazjum w wysokości 45.000 zł (dz. 801 rozdz. 80110) w związku z brakiem wykonawcy za taką kwotę i koniecznością ogłoszenia przetargu na to zadanie.
Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach,
w układzie zadań rzeczowych, zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.
Załącznik nr 3 przedstawia przychody i rozchody zakładu budżetowego – ZGKiM, GFOŚiGW.
Załącznik nr 4 zawiera informację o przychodach i rozchodach budżetu.
Załącznik nr 5 przedstawia dochody i wydatki instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.Kargowa, 12 marca 2008 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-17 09:09:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-17 09:32:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-04-17 09:32:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2356 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony