ˆ

Rok 2009

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXIV/158/09

Informacja ogłoszona dnia 2009-07-08 09:04:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIV/158/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 4, art. 168 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 5, art. 184 ust.1 pkt. 1,2,3,4,5,14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 871.705 zł
w dz. 600 rozdz. 60016 § 6260.
2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 871.705 zł, deficyt budżetu po zmianie wynosić będzie 3.566.594 zł.

3. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/140/08 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2009 rok „Przychody
i rozchody budżetu w 2009 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki bieżące budżetu gminy:
1) zmniejszenie: dz. 851 rozdz. 85154 § 2820 – 20.000 zł,
2) zwiększenie: dz. 851 rozdz. 85154 § 2800 – 17.000 zł,
3) zwiększenie: dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 – 3.000 zł.
2. Przenosi się planowane wydatki bieżące budżetu gminy:
1) zmniejszenie: dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 – 15.000 zł,
2) zwiększenie: dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 – 15.000 zł,

3. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXI/140/08 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2009 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załączniki nr 3 i 3a do Uchwały Nr XXI/140/08 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2009 rok otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Józef Dżumbelak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-08 08:45:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-08 09:04:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-27 12:25:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony