ˆ

Rok 2009

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXIX/181/09

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-06 08:00:42 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 2 i 4, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 7,11, 12 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 538.992 zł, z tego:
1) dochody bieżące - 368.992 zł,
2) dochody majątkowe – 170.000 zł
w układzie określonym w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.257.745 zł z tego:
1) wydatki majątkowe – 918.500 zł,
2) wydatki bieżące – 339.245 zł, w tym:
a) wydatki na obsługę długu - 83.340 zł,
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116.300 zł,
c) dotacje – zwiększenie - 12.992 zł.
w układzie określonym w załączniku nr 2.

§ 2. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 1.796.737 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.038.299 zł. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/140/08 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2009 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załączniki nr 3, 3a i 6 do Uchwały Nr XXI/140/08 Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2009 rok, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 4, 4a, 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr Józef Dżumbelak


 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-05 14:37:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-06 08:00:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-27 11:55:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony