ˆ

Rok 2009

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXIX/188/09

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-06 09:35:32 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXIX/188/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009 r w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Siedlec.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rada Miejska w Kargowej

uchwala, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się zawrzeć porozumienie międzygminne z Gminą Siedlec
w sprawie powierzenia Gminie Siedlec wykonywania zadania publicznego polegającego na zaopatrzeniu mieszkańców wsi: Stary Jaromierz, Nowy Jaromierz, Obra Dolna w wodę do celów socjalno – bytowych, produkcyjnych i przeciwpożarowych z ujęcia położonego na terenie Gminy Siedlec.
2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 Gmina Kargowa opracuje w roku 2010 na swój koszt niezbędną dokumentację techniczną obejmującą teren gminy Kargowa i gminy Siedlec.
3. Gmina Kargowa i Gmina Siedlec wykonają zadanie inwestycyjne w granicach administracyjnych gmin na własny koszt w latach 2010 – 2012.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ mgr Józef Dżumbelak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-06 09:34:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-06 09:35:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-27 11:49:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony