ˆ

Rok 2009

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała nr XXIX/188/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXIX/188/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009 r w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Siedlec.

Uchwała nr XXIX/187/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXIX/187/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny, zbywanej na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr XXIX/186/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXIX/186/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wystąpienia Gminy Kargowa ze Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich

Uchwała nr XXIX/185/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXIX/185/2009 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

Uchwała nr XXIX/184/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/183/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIX/183/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/182/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIX/182/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu gminy zakładowi budżetowemu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kargowa w okresie od 15 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/181/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXIX/180/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIX/180/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2010 rok

Uchwała Nr XXVIII/179/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/179/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przyjęcia programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa

Nawigacja między stronami listy informacji