ˆ

Rok 2009

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXVIII/178/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa

Uchwała nr XXVIII/177/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXVIII/177/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne, zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XXVIII/176/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/176/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009 r. w sprawie współdziałania Gminy Kargowa z Powiatem Zielonogórskim, Gminą Zielona Góra, Zabór i Nowogród Bobrzański w zakresie realizacji projektu organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwiewie „Wzorowy urząd”

Uchwała Nr XXVIII/175/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/175/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa.

Uchwała Nr XXVIII/174/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/174/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/173/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/173/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w Kargowej oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2009 r.

Uchwała Nr XXVII/172/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa.

Uchwała Nr XXVII/171/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/171/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kargowej dotyczącego przyjęcia zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa.

Uchwała Nr XXVII/170/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/170/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała nr XXVII/169/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXVII/169/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne, zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.

Nawigacja między stronami listy informacji