ˆ

Rok 2009

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXVII/168/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/168/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę.

Uchwała Nr XXVII/167/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/167/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kargowa.

Uchwała Nr XXVI/166/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVI/166/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXVI/165/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVI/165/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Zielonogórskim projektu „Przebudowa dróg gminnych w północnej części Kargowej – ulice: Browarna, Źródlana, Klonowa, Stroma, Rynek”
 

Uchwała Nr XXVI/164/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVI/164/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Smolnie Wielkim na wykonanie dokumentacji technicznej restauracji i rekonstrukcji organów w Kościele w Smolnie Wielkim

Uchwała Nr XXV/163/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXV/163/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXV/162/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXV/162/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały.

Uchwała Nr XXIV/161/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIV/161/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2009r w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kargowa

Uchwała Nr XXIV/160/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIV/160/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowej

Uchwała Nr XXIV/159/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIV/159/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu wydatków, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Nawigacja między stronami listy informacji