ˆ

Rok 2009

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXIV/158/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIV/158/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/157/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIV/157/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXIV/156/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIV/156/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2009 r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała Nr XXIV/155/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIV/155/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2009 r w sprawie współdziałania Gminy Kargowa z Gminą Schulzendorf

Uchwała nr XXIV/154/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXIV/154/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych

Uchwała Nr XXIV/153/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIV/153/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa

Uchwała Nr XXIII/152/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIII/152/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 kwietnia 2009 r w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kargowej dotyczącego przyjęcia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa.

Uchwała Nr XXIII/151/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIII/151/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kargowej.

Uchwała Nr XXII/150/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXII/150/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXII/149/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXII/149/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 marca 2009 r. zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

Nawigacja między stronami listy informacji