ˆ

Rok 2009

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXII/148/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2009 rok.

Uchwała Nr XXII/147/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXII/147/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do powołania w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kargowej.

Uchwała Nr XXII/146/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXII/ 146 /09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Nawigacja między stronami listy informacji