ˆ

Rok 2008

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2008 rok

Informacja ogłoszona dnia 2009-04-27 08:48:48 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Budżet gminy na rok 2008 został uchwalony Uchwałą Nr XIII/88/07 z dnia 17 grudnia 2007 r.
W planowanym budżecie:

• Rada Miejska dokonała zmian:
1) Uchwałą Nr XIV/94/08 z dnia 11 marca 2008 r.
2) Uchwałą Nr XV/105/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r.
3) Uchwałą Nr XVI/111/08 z dnia 5 czerwca 2008 r.
4) Uchwałą Nr XVII/115/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.
5) Uchwałą Nr XVIII/117/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
6) Uchwałą Nr XIX/126/08 z dnia 29 września 2008 r.
7) Uchwałą Nr XXI/141/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.

W dniu 17 grudnia 2008 r. Rada podjęła uchwałę Nr XXI/143/08 o wydatkach niewygasających na łączną kwotę 722.933 zł.
• Burmistrz dokonał zmian:
1) Zarządzeniem Nr RM 0151-8/08 z dnia 15 lutego 2008 r.
2) Zarządzeniem Nr RM 0151-12/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
3) Zarządzeniem Nr 0151-25/08 z dnia 17 marca 2008 r.
4) Zarządzeniem Nr 0151-30/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r.
5) Zarządzeniem Nr 0151-33/08 z dnia 12 maja 2008 r.
6) Zarządzeniem Nr 0151-35/08 z dnia 13 czerwca 2008 r.
7) Zarządzeniem Nr 0151-44/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.
8) Zarządzeniem Nr 0151-46/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
9) Zarządzeniem Nr 0151-52/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
10) Zarządzeniem Nr 0151-56/08 z dnia 10 września 2008 r.
11) Zarządzeniem Nr 0151-57/08 z dnia 30 września 2008 r.
12) Zarządzeniem Nr 0151-62/08 z dnia 7 października 2008 r.
13) Zarządzeniem Nr 0151-67/08 z dnia 31 października 2008 r.
14) Zarządzeniem Nr 0151-73/08 z dnia 17 listopada 2008 r.
15) Zarządzeniem Nr 0151-74/08 z dnia 28 listopada 2008 r.
16) Zarządzeniem Nr 0151-77/08 z dnia 12 grudnia 2008 r.
17) Zarządzeniem Nr 0151-79/08 z dnia 23 grudnia 2008 r.

wprowadzając do budżetu dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonując przeniesień planowanych wydatków zgodnie z uprawnieniami.

Ogółem po zmianach planowane dochody wynoszą 14.217.709 zł, a planowane wydatki 16.312.709 zł . Planowany deficyt wynosi 2.095.000 zł.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2.095.000 zł.

Wykonanie dochodów na kwotę planowaną 14.217.709 zł wynosi 14.106.389,94 zł tj. 99,22% planu, z tego:
1. Dochody majątkowe – plan 1.716.243 – wykonanie – 1.556.550,28 zł tj. 90,7%
2. Dochody bieżące – plan 12.501.466 – wykonanie – 12.549.839,66 zł tj. 100,4%.

Wykonanie dochodów ogółem kształtuje się następująco:
dotacje celowe na zadania zlecone
kwota planowana 1.985.192,00 zł, wykonanie 1.982.940,16 tj. 99,89 %
dotacje celowe na zadania własne
kwota planowana 365.871,00 zł, wykonanie 364.134,79 zł tj. 99,53 %
subwencja razem
plan 4.638.167,00 zł, wykonanie 4.638.167,00 zł tj. 100,00 %
środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych
 
Plan
1.076.943,00
Wykonanie 1.074.786,45
Urząd Marszałkowski - na inwestycję "ORLIK"333 000,00333 000,00
Wojewoda - na inwestycję "ORLIK"333 000,00333 000,00
Urząd Marszałkowski - na remont świetlicy Chwalim282 143,00282 143,00
Z rozliczenia projektów dofinans. z funduszy UE128 800,00 126 643,45
za lata ubiegłe
 
 
pozostałe dochody własne
kwota planowana 6.151.536,00 zł, wykonanie 6.046.361,54 zł tj. 98,29 %

Zostały przekazane wszystkie płatności wynikające z rozliczenia zadań realizowanych w roku 2007 oraz za 2008 rok.
Wykonanie dochodów przebiegło w sposób prawidłowy, dochody ogółem zostały wykonane
w 99,22%. Poszczególne pozycje dochodowe zrealizowane zostały w większości zgodnie z planem.
Najniższe wykonanie planowanych dochodów zanotowano z tytułu:
- odpłatnego nabycia prawa własności – na planowaną kwotę 760.000 zł uzyskano 600.233,68 zł tj. 78,98%;
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – na planowaną kwotę 600.000,00 zł uzyskano 483.272,08 zł tj. 80,55%.
Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych wpływy były niższe w 2008 roku
o 739.075,41 zł, w tym:
1. z tytułu podatku od nieruchomości o 710.919,41 zł,
2. z tytułu podatku rolnego o 28.156,00 zł.
Na skutek udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, wpływy były niższe
o 232.082,44 zł. Ulgi wynikają z uchwał Rady – kwota 225.453,44 zł, z decyzji Burmistrza kwota 6.629,00 zł. Decyzje Burmistrza dotyczą 7. podatników.

Stan zaległości na koniec 2008 r. wyniósł 442.646,14 zł.
Najwyższe kwotowo zaległości wystąpiły z następujących tytułów:
- podatku od nieruchomości, od osób fizycznych w kwocie 70.022,30 zł;
- podatku od środków transportowych osób fizycznych – 21.744,02 zł;
- zaległości zabezpieczonych hipotecznie – 147.524,77 zł;
- zaliczki alimentacyjnej - 109.115,33 zł;
- mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 67.710,00 zł.
Wykonanie wydatków na kwotę planowaną 16.312.709,00 zł wynosi 15.961.600,54 zł tj. 97,85 %, z tego:
wydatki majątkowe
kwota planu – 4.814.586,00 zł, wykonanie – 4.747.147,99 zł tj. 98,60 %
wydatki bieżące
kwota planu – 11.498.123,00 zł, wykonanie – 11.214.452,55 zł tj. 97,53 %.

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do informacji, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (część 1) oraz w układzie zadań rzeczowych (część 2).
Deficyt roku 2008 wyniósł 1.855.210,60 zł, został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, narastająco budżet wykazuje nadwyżkę 239.868,33 zł. Wg stanu na 31.12.2008 r. budżet nie ma żadnego zadłużenia.
Załącznik nr 3 przedstawia przychody i rozchody zakładu budżetowego – ZGKiM oraz GFOŚiGW .
Załącznik nr 4 zawiera informację o przychodach i rozchodach budżetu.
Załącznik nr 5 zawiera informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Szewczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szewczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-27 07:35:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-27 08:48:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-27 08:48:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2041 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony