ˆ

Rok 2010

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr I/3/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kargowej

Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kargowej.

Uchwała Nr I/ 1/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kargowej

UCHWAŁA NR XXXVI/240/10 RADY MIEJSKIEJ w KARGOWEJ z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Uchwała Nr XXXVI/239/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXVI/238/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kargowa.

Uchwała Nr XXXVI/237/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kargowa.

Nawigacja między stronami listy informacji