ˆ

Rok 2010

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXXIV/215/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 sierpnia 2010 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kargowa

Uchwała Nr XXXIV/214/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 sierpnia 2010 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Uchwała Nr XXXIV/213/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr XXXIII/212 /10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXIII/212 /10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXIII/211/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXIII/211/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy zakładowi budżetowemu w 2010 roku.

Uchwała Nr XXXIII/210/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXIII/210/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji: o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kargowa za pierwsze półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Uchwała Nr XXXIII/209/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXIII/209/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie współdziałania Gminy Kargowa w realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd”.

Uchwała Nr XXXII/208/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/208/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kargowej

Uchwała Nr XXXII/207/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/207/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2010 r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XXXII/206 /10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/206/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2010 rok.

Nawigacja między stronami listy informacji