ˆ

Rok 2010

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXXII/205/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/205/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy zakładowi budżetowemu w 2010 roku

Uchwała Nr XXXII/204/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/204/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr XXXII/203/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/203/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2010 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa, obejmującego tereny położone w obrębie Karszyn.

Uchwała Nr XXXII/202/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/202/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa dla terenu w obrębie Karszyn.

Uchwała Nr XXXII/201/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXII/201/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa

Uchwała nr XXXI/200/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXI/200/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny, zbywanej na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XXXI/199/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXI/199/2010 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kargowa.

Uchwała Nr XXXI/198/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXI/198/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Uchwała Nr XXXI/197/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXI/197/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Uchwała Nr XXXI/196/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXI/196/2010 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kargowej.

Nawigacja między stronami listy informacji