ˆ

Rok 2010

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXX/195/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/195/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

Uchwała Nr XXX/194/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/194/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiacych fundusz sołecki

Uchwała Nr XXX/193/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/193/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XXX/192/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/192/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2010 rok.

Uchwała Nr XXX/191/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/191/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kargowa.

Uchwała Nr XXX/190/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/190/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Uchwała Nr XXX/ 189/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/ 189/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Nawigacja między stronami listy informacji