ˆ

2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

[19.04.06] Burmistrz Kargowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki gruntami i spraw budownictwa w Urzędzie Miejskim w Kargowej ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Informacja ogłoszona dnia 2006-04-19 11:07:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
c) niekaralność , posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowany profil wykształcenia : administracja , prawo , budownictwo,
b) znajomość zagadnień w zakresie: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawo ochrony środowiska i zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego ,
c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
d) samodzielność , komunikatywność,
e) umiejętność pracy w zespole,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) realizacja zadań wynikających z ustaw : o gospodarce nieruchomościami prawa geodezyjnego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ,
b) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) wykonywanie czynności związanych z opracowaniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
d) realizacja zadań związanych z obrotem nieruchomości stanowiących zasób własny gminy,
e) ponoszenie odpowiedzialności za udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw merytorycznych prowadzonych na stanowisku,
e) wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez przełożonego.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e) kwestionariusz osobowy,
f) oświadczenie o niekaralności
g) kompletne dane teleadresowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kargowej ul. Rynek 33 66-120 Kargowa z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki gruntami i spraw budownictwa” w terminie do dnia 5 maja 2006 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.kargowa.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul Rynek 33.
Kandydaci, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne, a nie zostaną wytypowani do rozmowy kwalifikacyjnej , zostaną powiadomieni telefonicznie o możliwości osobistego ich odbioru lub dokumenty zostaną im przesłane pocztą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Kargowa 2006.04.19

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-04-19 10:55:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-04-19 11:07:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-29 14:31:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony