ˆ

Tryb uproszczony

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Bezpieczny i zdrowy mieszkaniec Kargowej"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-09 11:47:19 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Oferta kargowskiego Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Serce Kargowej"
Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t. j. )przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę kargowskiego Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Serce Kargowej” złożoną w dniu 8 lipca 2021 roku na wsparcie zadania publicznego z zakresu działania w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych, pn.„Bezpieczny i zdrowy mieszkaniec Kargowej”.
Uwagi do oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania osobiście, w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miejski Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, pok. 15 lub drogą elektroniczną na adres: . Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kargowej pod adresem: www.bip.kargowa.pl oraz stronie internetowej pod adresem: www.kargowa.pl , a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony