ˆ

Rejestry i ewidencje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-05-22 11:04:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów
Archiwa:
1. Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego
2. Archiwum zlikwidowanego Państwowego Ośrodka Maszynowego
3. Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
4. Archiwum teczek dowodowych dowodów osobistych
5. Archiwum-książki meldunkowe
 
Ewidencje:
1. Ewidencja osób zameldowanych na pobyt stały
2. Ewidencja osób zameldowanych na pobyt czasowy do 2 m-cy
3. Ewidencja osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 m-ce
4. Ewidencja osób- cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy
5. Ewidencja wydanych dowodów osobistych
6. Ewidencja utraconych dowodów osobistych
7. Ewidencja dowodów unieważnionych
8. Ewidencja poborowych i przedpoborowych
9. Ewidencja działalności gospodarczej
10. Ewidencja podatków i opłat
11. Ewidencja wydanych zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych
12. Ewidencja umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy
13. Ewidencja oświadczeń o stanie majątkowym osób zajmujących kierownicze stanowisko w jednostkach samorządu terytorialnego
14. Ewidencja oświadczeń o stanie majątkowym osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
 
Rejestry:
1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej
2. Rejestr wniosków i interpelacji radnych
3. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy Kargowa
4. Rejestr aktów prawa miejscowego
5. Rejestr zarządzeń Burmistrza
6. Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu
7. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza Kargowa
8. Rejestr skarg i wniosków
9. Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Kargowa
10. Rejestr instytucji kultury
11. Rejestr wyborców
12. Rejestr zaświadczeń
13. Rejestr wydanych decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów
14. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
15. Rejestr zapewnień /USC/
16. Rejestr zgonów
17. Rejestr urodzeń
18. Rejestr zawartych małżeństw
19. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej z urzędu
20. Rejestr dokumentów zdanych do archiwum
21. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
« powrót do poprzedniej strony