ˆ

Rejestry i ewidencje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-05-22 11:04:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Rejestry
 1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 2. Rejestr wniosków i interpelacji radnych
 3. Rejestr skarg i petycji wpływających do Rady Miejskiej
 4. Rejestr skarg i wniosków wpływających do Burmistrza
 5. Rejestr zarządzeń Burmistrza
 6. Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu
 7. Rejestr upoważnień Burmistrza Kargowej
 8. Rejestr pełnomocnictw Burmistrza Kargowa
 9. Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Kargowa
 10. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy Kargowa
 11. Rejestr instytucji kultury
 12. Rejestr wyborców
 13. Rejestr mieszkańców
 14. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
 15. Rejestr wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 16. Rejestr zapewnień /USC/
 17. Rejestr zgonów
 18. Rejestr urodzeń
 19. Rejestr zawartych małżeństw
 20. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa z klauzulą zastrzeżone
 21. Rejestr sporządzonych planów zagospodarowania przestrzennego
 22. Rejestr wydanych decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów
 23. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 
Ewidencje:
 1. Ewidencja przedpoborowych z klauzulą "zastrzeżone"
 2. Ewidencja wydanych zaświadczeń upoważniających do odbioru bonów paliwowych
 3. Ewidencja wydanych zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych
 4. Ewidencja pomników przyrody
 5. Ewidencja niepublicznych placówek oświatowych
 6. Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Archiwa:
 1. Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego
 2. Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
 3. Archiwum zlikwidowanego Państwowego Ośrodka  Maszynowego
« powrót do poprzedniej strony