ˆ

Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2016-04-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:40:48 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.55.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r Administrator Systemu
« powrót do poprzedniej strony