ˆ

Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2016-12-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:16:04 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.132.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Administrator Systemu
« powrót do poprzedniej strony