ˆ

Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2016-12-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:17:28 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR 0007.145.2016. Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Administrator Systemu
« powrót do poprzedniej strony