ˆ

Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-12-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:18:57 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr 0007.194.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r.w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Administrator Systemu
« powrót do poprzedniej strony