ˆ

Jednostki pomocnicze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sołectwa gminy Kargowa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-08-04 13:58:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Lp. Nazwa sołectwa Sołtys Rada sołecka
1. CHWALIM Roman Mendak
Tel.68 3525794
1. Marek Juchno
2. Renata Szymańska
3. Mariusz Szymczak
4. Andrzej Klementowski
5. Halina Seligowska
6. Anna Łyko
2. WOJNOWO
 
 
Błoszyk Czesław
tel. 68 3526481
Z Wojnowem związany jestem od 1971 roku. Pracowałem w tut. Szpitalu dla Dzieci jako nauczyciel. Mieszkam tu od 10-ciu lat. Obecnie jestem na emeryturze. Jako sołtys Wojnowa zamierzam przywrócić tej wsi wizerunek miejscowości turystycznej. Wszystkich mieszkańców zapraszam do współpracy. Miłośników przyrody i koni serdecznie zapraszam do odwiedzania Wojnowa
1.  Danuta Nawrocka
2. Alicja  Gołębiowska
3. Andrzej Skrzypczak
3. SMOLNO WIELKIE
 
Grażyna Maćkowska
Tel. 68 3525629
Grażyna Maćkowska funkcję sołtysa pełni od 1 kwietnia 2015 roku, ma 56 lat, wykształcenie średnie. Od 34 lat jest mieszkanką Smolna Wielkiego. Mężatka, ma dwie córki  i 4 wnuków. W wolnych chwilach czyta  książki i rozwiązuje krzyżówki.
1. Irena Konopacka – przewodnicząca rady
2. Przemysław Wierzejewski – z-ce przewodniczącej
3. Ewa Kurzawa - sekretarz
4. Dominiak Ignacy
5. Iwona Oczujda
6. Danuta Zwierz
4. SMOLNO MAŁE
 
Stanisława Antoniewicz
Tel. 068 385 16 05
Urodzona w Smolnie Wielkim, a od 1968 roku zamieszkała w Smolnie Małym.
Przez wiele lat prowadziłam wspólnie z mężem wielohektarowe gospodarstwo rolne o specjalizacji trzoda chlewna i bydło mleczne. Gospodarstywo należało do przodujacych w Gminie Kargowa i po przejściu na emeryturę zostało przekazane synowi Wojciechowi.
Wspólnie z mężem wychowaliśmy sześcioro dzieci: trzy córki i trzech synów. Obecnie przebywam na emeryturze.
Przez dwie kadencje w latach 1984 - 1990 byłam radną RM Miasta i Gminy w Kargowej i członkiem komisji rolnictwa. Funkcję soltysa sprawuję od roku 1986 tj. 25 lat.
1. Gruszczyńska Joanna
2. Antoniewicz Magdalena
3. Piotr Towpik
5. KARSZYN
  
Rafał Smalec
Tel. 785 605 054
Rafał Smalec -  ma  21 lat, funcję sołtysa pełni od kwietnia 2015 roku .Jest absolwentem szkoły rolniczej w Powodowie o kierunku mechanizator rolnictwa, którą ukończył w 2014 roku Obecnie prowadzi gospodarstwo rolne. Jest osobą pracowitą, sumienną i chętną do pomocy.
1. Mariola Smalec
2. Patryk  Balcerak
3. Agnieszka Dziamska
4. Natalia Ambruszkiewicz
5. Daniel Kędziora
6. STARY JAROMIERZ
Iwona Duda
Tel. 782 912 065
 
Wybrana w dniu 6 maja 2014 r. w związku z rezygnacją poprzedniego sołtysa. Mieszkanka wsi od urodzenia. Wspólnie z mężem Romanem od 24 lat prowadzą 42 hektarowe gospodarstwo rolne. Od 8 lat ( 2 kadencje) Przewodnicząca Rady Sołeckiej Starego Jaromierza. Osoba energiczna wychodząca z szeregiem inicjatyw na rzecz swego środowiska.
Hobby – gotowanie. Rodzina: 3 dzieci – Joanna, Wojtek, Mateusz.   
1. Mateusz Zielonka  
2. Daria Grześkowiak
3. Roman Duda
4. Sławomir  Bosiacki
5. Arleta Sołtan
6. Zofia Walkowiak
7. NOWY JAROMIERZ
 
Leon Stoksik
Tel. 68 3525706
Urodzony 11 kwietnia 1959 roku, od urodzenia zamieszkały w Nowym Jaromierzu.
Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 23 ha.
Żonaty - żona Ewa, trzech synów Od 1994 roku sołtys wsi Nowy Jaromierz tj. 4 kadencja.
1. Joanna Czyżewska
2. Czesław Miśko
3. Izabela Stoksik
8. DĄBRÓWKA
Agnieszka Hamrol
Tel. 068 352 58 34
Mieszkam w Dąbrówce 16 lat. Wspólnie z mężem prowadzimy małe gospodarstwo rolne. Dwójka dzieci, syn Damian, córka Dominika. Sołtysem jestem dwie kadencje. Od samego początku biorę aktywny udział w życiu wsi. Wraz z Radą Sołecką organizujemy imprezy dla dzieci i dorosłych, które wspólnie z koleżanką Janiną opisujemy w kronice Dąbrówki.
1. Krystyna Rysman 
2. Janina Chołuj
3. Krajewska Agnieszka  
4. Krystyna Rysman 
5. Jadwiga Gertych
9. OBRA DOLNA
Michał Zielonka
Tel. 68 3525773
Urodzony 9 lutego 1957 r. Wykształcenie zawodowe – masarz, w którym to zawodzie pracuje do dzisiaj. Żonaty, ojciec trzech córek i syna. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej i Kółka Rolniczego. Od najmłodszych lat zaangażowany w sprawy integrujące miejscową społeczność. Inicjator i organizator wielu imprez na rzecz mieszkańców Obry Dolnej np. „święto pieczonego ziemniaka”, turniej wsi itd. Aktywnie działa w organizowanych imprezach gminnych i Regionu Kozła.
Od ośmiu lat pełni funkcje sołtysa.
1. Marzena Kurasiak
2. Magdalena Matysik
3. Marlena Nawrocka
4. Judyta Sobieszek
5. Andrzej Zewar
6. Honorata Zboralska
 
« powrót do poprzedniej strony