ˆ

Jednostki pomocnicze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sołectwa gminy Kargowa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-08-04 13:58:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Lp. Nazwa sołectwa Sołtys Rada sołecka
1. CHWALIM Roman Mendak
Tel.068 3525794
1. Marek Juchno – Przewodniczący rady
2. Beata Kozubska – Z-ca przewodniczącego, sekretarz
3. Halina Kłys
4. Andrzej Klementowski
5. Halina Seligowska
6. Małgorzata Sulek
2. WOJNOWO
 
 
Błoszyk Czesław
tel. 683525481
Z Wojnowem związany jestem od 1971 roku. Pracowałem w tut. Szpitalu dla Dzieci jako nauczyciel. Mieszkam tu od 10-ciu lat. Obecnie jestem na emeryturze. Jako sołtys Wojnowa zamierzam przywrócić tej wsi wizerunek miejscowości turystycznej. Wszystkich mieszkańców zapraszam do współpracy. Miłośników przyrody i koni serdecznie zapraszam do odwiedzania Wojnowa
1. Henryka Kamińczak – Przewodnicząca Rady
2. Alicja Gołębiowska - Z-ca Przewodniczącej
3. Zofia Krym - sekretarz
4. Jerzy Muńko
5. Elżbieta Lubera
6. Danuta Nawrocka
3. SMOLNO WIELKIE
 
Halina Masłowska
Tel. 068 352 55 92
Mam 55 lat. Od urodzenia mieszkam w Smolnie Wielkim.
Rodzina: mąż Stanisław, córki Marta i Małgorzata oraz troje wnucząt.
Posiadam wykształcenie średnie i 35 lat pracy zawodowej.
Sołtysem Smolna Wielkiego jestem drugą kadencję. Jestem współzałożycielem Kółka Rolniczego w naszej miejscowości oraz Koła Gospodyń Wiejskich, w którym pełnię rolę przewodniczącej.
Moje hobby to łamigłówki, gotowanie i pieczenie.
1. Irena Konopacka – Przewodniczący Rady
2. Grochalski Zdzisław – Z-ca przewodniczącej
3. Katarzyna Wróbel - sekretarz
4. Grażyna Maćkowska
5. Kurzawa Ewa
6. Dominiak Ignacy
4. SMOLNO MAŁE
 
Stanisława Antoniewicz
Tel. 068 385 16 05
Urodzona w Smolnie Wielkim, a od 1968 roku zamieszkała w Smolnie Małym.
Przez wiele lat prowadziłam wspólnie z mężem wielohektarowe gospodarstwo rolne o specjalizacji trzoda chlewna i bydło mleczne. Gospodarstywo należało do przodujacych w Gminie Kargowa i po przejściu na emeryturę zostało przekazane synowi Wojciechowi.
Wspólnie z mężem wychowaliśmy sześcioro dzieci: trzy córki i trzech synów. Obecnie przebywam na emeryturze.
Przez dwie kadencje w latach 1984 - 1990 byłam radną RM Miasta i Gminy w Kargowej i członkiem komisji rolnictwa. Funkcję soltysa sprawuję od roku 1986 tj. 25 lat.
1. Danuta Fedorowicz – Przewodnicząca Rady
2. Antoniewicz Wojciech -  Z-ca przewodniczącej
3. Gruszczyńska Joanna - sekretarz
5. KARSZYN
  
Wiesław, Jan Okrzos
Urodzony 03.09.1949 we Włocławku, wykształcenie wyższe (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen.Jozefa Bema w Toruniu).
Praca zawodowa: stanowiska dowódcze i sztabowe w Jednostkach Wojskowych: Sulechów, Żary, Żagań.
Od 1971 roku związany z Ziemia Lubuską.
Od 2001 roku mieszkaniec Karszyna. Rodzina: żona Helena (lubuszanka), dwie córki, jeden wnuk. Obecnie emeryt. Od 4 lat sołtys wsi Karszyn.
1. Mariola Smalec – Przewodnicząca Rady
2. Dorota Balcerak – Z-ca przewodniczącej
3. Agnieszka Dziamska - Sekretarz
4. Aleksandra Szczepaniak
6. STARY JAROMIERZ
Iwona Duda
Tel. 782 912 065
 
Wybrana w dniu 6 maja 2014 r. w związku z rezygnacją poprzedniego sołtysa. Mieszkanka wsi od urodzenia. Wspólnie z mężem Romanem od 24 lat prowadzą 42 hektarowe gospodarstwo rolne. Od 8 lat ( 2 kadencje) Przewodnicząca Rady Sołeckiej Starego Jaromierza. Osoba energiczna wychodząca z szeregiem inicjatyw na rzecz swego środowiska.
Hobby – gotowanie. Rodzina: 3 dzieci – Joanna, Wojtek, Mateusz.   
1. Iwona Duda – Przewodnicząca Rady
2. Barbara Kornaszewska - Z-ca przewodniczącej
3. Jerzy Fabiś - Sekretarz
4. Sławomir Bosiacki
5. Arleta Sołtan
7. NOWY JAROMIERZ
 
Leon Stoksik
Tel. 068 352 57 06
Urodzony 11 kwietnia 1959 roku, od urodzenia zamieszkały w Nowym Jaromierzu.
Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 23 ha.
Żonaty - żona Ewa, trzech synów Od 1994 roku sołtys wsi Nowy Jaromierz tj. 4 kadencja.
1. Mirosław Borczyk – Przewodniczący Rady
2. Czesław Miśko - Z-ca przewodniczącego
3. Joanna Czyżewska - Sekretarz
4. Paweł Stoksik
8. DĄBRÓWKA
Agnieszka Hamrol
Tel. 068 352 58 34
Mieszkam w Dąbrówce 16 lat. Wspólnie z mężem prowadzimy małe gospodarstwo rolne. Dwójka dzieci, syn Damian, córka Dominika. Sołtysem jestem dwie kadencje. Od samego początku biorę aktywny udział w życiu wsi. Wraz z Radą Sołecką organizujemy imprezy dla dzieci i dorosłych, które wspólnie z koleżanką Janiną opisujemy w kronice Dąbrówki.
1. Krystyna Rysman – Przewodnicząca rady
2. Janina Chołuj – Z-ca przewodniczącej, sekretarz
3. Krajewski Wiktor
4. Wiesław Chołuj
9. OBRA DOLNA
Michał Zielonka
Tel. 068 352 57 73
Urodzony 9 lutego 1957 r. Wykształcenie zawodowe – masarz, w którym to zawodzie pracuje do dzisiaj. Żonaty, ojciec trzech córek i syna. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej i Kółka Rolniczego. Od najmłodszych lat zaangażowany w sprawy integrujące miejscową społeczność. Inicjator i organizator wielu imprez na rzecz mieszkańców Obry Dolnej np. „święto pieczonego ziemniaka”, turniej wsi itd. Aktywnie działa w organizowanych imprezach gminnych i Regionu Kozła.
Od ośmiu lat pełni funkcje sołtysa.
1. Teresa Krajewska – Przewodnicząca Rady
2. Michał Matysik – Z-ca Przewodniczącej
3. Honorata Kulus - Sekretarz 4.Małgorzata Zewar
5. Dariusz Kurasiak
6. Krzysztof Zygmunt
 
« powrót do poprzedniej strony