ˆ

Jednostki pomocnicze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sołectwa gminy Kargowa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-08-04 13:58:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Lp. Nazwa sołectwa Sołtys Rada sołecka
1. CHWALIM Roman Mendak
Tel.068 3525794
1. Marek Juchno
2. Renata Szymańska
3. Mariusz Szymczak
4. Andrzej Klementowski
5. Halina Seligowska
6. Anna Łyko
2. WOJNOWO
 
 
Błoszyk Czesław
tel. 683525481
Z Wojnowem związany jestem od 1971 roku. Pracowałem w tut. Szpitalu dla Dzieci jako nauczyciel. Mieszkam tu od 10-ciu lat. Obecnie jestem na emeryturze. Jako sołtys Wojnowa zamierzam przywrócić tej wsi wizerunek miejscowości turystycznej. Wszystkich mieszkańców zapraszam do współpracy. Miłośników przyrody i koni serdecznie zapraszam do odwiedzania Wojnowa
1.  Danuta Nawrocka
2. Alicja  Gołębiowska
3. Andrzej Skrzypczak
3. SMOLNO WIELKIE
 
Halina Masłowska
Tel. 068 352 55 92
Mam 55 lat. Od urodzenia mieszkam w Smolnie Wielkim.
Rodzina: mąż Stanisław, córki Marta i Małgorzata oraz troje wnucząt.
Posiadam wykształcenie średnie i 35 lat pracy zawodowej.
Sołtysem Smolna Wielkiego jestem drugą kadencję. Jestem współzałożycielem Kółka Rolniczego w naszej miejscowości oraz Koła Gospodyń Wiejskich, w którym pełnię rolę przewodniczącej.
Moje hobby to łamigłówki, gotowanie i pieczenie.
1. Irena Konopacka – przewodnicząca rady
2. Przemysław Wierzejewski – z-ce przewodniczącej
3. Ewa Kurzawa - sekretarz
4. Dominiak Ignacy
5. Iwona Oczujda
6. Danuta Zwierz
4. SMOLNO MAŁE
 
Stanisława Antoniewicz
Tel. 068 385 16 05
Urodzona w Smolnie Wielkim, a od 1968 roku zamieszkała w Smolnie Małym.
Przez wiele lat prowadziłam wspólnie z mężem wielohektarowe gospodarstwo rolne o specjalizacji trzoda chlewna i bydło mleczne. Gospodarstywo należało do przodujacych w Gminie Kargowa i po przejściu na emeryturę zostało przekazane synowi Wojciechowi.
Wspólnie z mężem wychowaliśmy sześcioro dzieci: trzy córki i trzech synów. Obecnie przebywam na emeryturze.
Przez dwie kadencje w latach 1984 - 1990 byłam radną RM Miasta i Gminy w Kargowej i członkiem komisji rolnictwa. Funkcję soltysa sprawuję od roku 1986 tj. 25 lat.
1. Gruszczyńska Joanna
2. Antoniewicz Magdalena
3. Piotr Towpik
5. KARSZYN
  
Wiesław, Jan Okrzos
Tel. 517 488 529
Urodzony 03.09.1949 we Włocławku, wykształcenie wyższe (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen.Jozefa Bema w Toruniu).
Praca zawodowa: stanowiska dowódcze i sztabowe w Jednostkach Wojskowych: Sulechów, Żary, Żagań.
Od 1971 roku związany z Ziemia Lubuską.
Od 2001 roku mieszkaniec Karszyna. Rodzina: żona Helena (lubuszanka), dwie córki, jeden wnuk. Obecnie emeryt. Od 4 lat sołtys wsi Karszyn.
1. Mariola Smalec
2. Patryk  Balcerak
3. Agnieszka Dziamska
4. Natalia Ambruszkiewicz
5. Daniel Kędziora
6. STARY JAROMIERZ
Iwona Duda
Tel. 782 912 065
 
Wybrana w dniu 6 maja 2014 r. w związku z rezygnacją poprzedniego sołtysa. Mieszkanka wsi od urodzenia. Wspólnie z mężem Romanem od 24 lat prowadzą 42 hektarowe gospodarstwo rolne. Od 8 lat ( 2 kadencje) Przewodnicząca Rady Sołeckiej Starego Jaromierza. Osoba energiczna wychodząca z szeregiem inicjatyw na rzecz swego środowiska.
Hobby – gotowanie. Rodzina: 3 dzieci – Joanna, Wojtek, Mateusz.   
1. Mateusz Zielonka  
2. Daria Grześkowiak
3. Roman Duda
4. Sławomir  Bosiacki
5. Arleta Sołtan
6. Zofia Walkowiak
7. NOWY JAROMIERZ
 
Leon Stoksik
Tel. 068 352 57 06
Urodzony 11 kwietnia 1959 roku, od urodzenia zamieszkały w Nowym Jaromierzu.
Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 23 ha.
Żonaty - żona Ewa, trzech synów Od 1994 roku sołtys wsi Nowy Jaromierz tj. 4 kadencja.
1. Joanna Czyżewska
2. Czesław Miśko
3. Izabela Stoksik
8. DĄBRÓWKA
Agnieszka Hamrol
Tel. 068 352 58 34
Mieszkam w Dąbrówce 16 lat. Wspólnie z mężem prowadzimy małe gospodarstwo rolne. Dwójka dzieci, syn Damian, córka Dominika. Sołtysem jestem dwie kadencje. Od samego początku biorę aktywny udział w życiu wsi. Wraz z Radą Sołecką organizujemy imprezy dla dzieci i dorosłych, które wspólnie z koleżanką Janiną opisujemy w kronice Dąbrówki.
1. Krystyna Rysman 
2. Janina Chołuj
3. Krajewska Agnieszka  
4. Krystyna Rysman 
5. Jadwiga Gertych
9. OBRA DOLNA
Michał Zielonka
Tel. 068 352 57 73
Urodzony 9 lutego 1957 r. Wykształcenie zawodowe – masarz, w którym to zawodzie pracuje do dzisiaj. Żonaty, ojciec trzech córek i syna. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej i Kółka Rolniczego. Od najmłodszych lat zaangażowany w sprawy integrujące miejscową społeczność. Inicjator i organizator wielu imprez na rzecz mieszkańców Obry Dolnej np. „święto pieczonego ziemniaka”, turniej wsi itd. Aktywnie działa w organizowanych imprezach gminnych i Regionu Kozła.
Od ośmiu lat pełni funkcje sołtysa.
1. Marzena Kurasiak
2. Magdalena Matysik
3. Marlena Nawrocka
4. Judyta Sobieszek
5. Andrzej Zewar
6. Honorata Zboralska
 
« powrót do poprzedniej strony