ˆ

Programy gminne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Raport z konsultacji społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Raport podsumowujący przebieg  konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kargowa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Zewar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-04 09:21:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-04 09:23:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-04 09:23:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kargowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Kargowej, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kargowa. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.
Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 21 listopada 2023 r. do dnia 27 grudnia 2023 r. w postaci zbierania uwag w na podstawie wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag, ankiety oraz spotkania.

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 485 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 0050.78.2023 Burmistrza Kargowej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne ww. projektu, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu.
Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 14 września 2023 r. do dnia 15 października
2023 r. w następujących formach:
  1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
  2. w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Kargowej, Rynek 33, 66-120 Kargowa lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim w Kargowej;
  3. w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: ;
  • Spotkania konsultacyjnego on-line, które odbyło się dnia 10 października 2023 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Na spotkaniu przedstawione zostały etapy prac oraz główne założenia dokumentu, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii;
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, o przeprowadzeniu konsultacji mieszkańców informowano w następujących formach:
  • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.kargowa.pl;
  • na stronie internetowej https://kargowa.pl;
  • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej, Rynek 33, 66-120 Kargowa.
Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu było spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się dnia 10 października 2023 r. o godzinie 12:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Podczas spotkania przedstawione zostały główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030. Zapewniona została możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi założeń programu. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu.
W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęły 22 ankiety. Wyniki ankiet potwierdzają stosowność i potrzebę realizacji wskazanych w dokumencie przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Podsumowanie wyników ankiet dostępne jest pod adresem:
Za pośrednictwem formularza składania uwag nie wpłynęły żadne uwagi.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Zewar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-19 14:20:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-19 14:27:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-19 14:28:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE - Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Zewar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-06 07:13:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-06 07:21:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-06 07:21:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Kargowej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kargowa

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Zewar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-12 08:20:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-12 08:21:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-12 08:21:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Kargowej na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kargowa.
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 8 marca 2023 r., a termin ich zakończenia na dzień 6 kwietnia 2023 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Zewar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-01 08:43:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-01 08:50:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-06 08:55:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Strategia Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2022-2027 z perspektywą do 2030 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Zewar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-10 07:52:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-10 07:52:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-10 08:27:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1442 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA NR 0007.184.2021 RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kargowa na lata 2021-2025

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Zewar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-27 10:06:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-27 10:07:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-27 10:07:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »