ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kargowa”

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-28 13:38:05 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kargowa”

2.Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3.Liczba złożonych ofert: 7

4.Liczba ofert odrzuconych: 4

5.Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 4

6.Cena najtańszej oferty (z VAT): 2 571 482 ,23 PLN (spośród ofert nie odrzuconych)

7.Cena najdroższej oferty (z VAT): 3 873 378,22 PLN (spośród ofert nie odrzuconych)

8.Wybrano następującą ofertę: Zakład Melioracyjno-Budowlany „MEL-BUD” Ryszard Tarnowski ul. Wiśniowa 2 66-100 Sulechów

9.Cena wybranej oferty (z VAT): 2 571 482 ,23 PLN

10.Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę sporządzoną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Przedłożona oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert (cena 100 %) . Oferowana cena realizacji zamówienia mieści się w możliwościach płatniczych zamawiającego.

11.Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:
- Zakład Melioracyjno-Budowlany „MEL-BUD” Ryszard Tarnowski ul. Wiśniowa 2 66-100 Sulechów
Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, oferta została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 100,00 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

- Konsorcjum firm: Zakład Inżynierii Sanitarnej i Elektrycznej „HOSSA” Sp. J. Zenon Hoduń i Henryk Sójka ul. Łochowska 3 66-100 Sulechów, „FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronosa 2 52 -407 Wrocław, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlano-Usługowe „Szpakowski” Wojciech Szpakowski ul. Jana Pawła II 33 66-100 Sulechów
Wykonawca spełnia warunki i udziału w postępowaniu, oferta została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 90,28 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

- Przedsiębiorstwo Robót sanitarnych KANWOD Spółka Jawna ul. Zimna 7 65-707 Zielona Góra
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 66,39 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami ) zamawiający wykluczył z postępowania następujących wykonawców:

1.Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego HYDROBUD Sp. J. Ireneusz Makaruś, Andrzej Rygiel Księginice 27 59-300 Lubin
Uzasadnienie:
Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium załączona do oferty nie spełnia wymogów określonych w punkcie VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W punkcie VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zastrzegł, że wypłata wadium musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania wypłaty wadium. Natomiast z treści załączonej do oferty gwarancji wynika, że gwarant wypłaci należną kwotę w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Beneficjenta pisemnego wezwania do zapłaty. Zapis ten nie gwarantuje zamawiającemu otrzymania należnej kwoty w wymaganym przez zamawiającego terminie 14 dni. Wniesienie wadium, które nie spełnia wszystkich wymogów specyfikacji istotnych warunków oznacza w istocie ,że nie zostało wniesione.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami ) oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego HYDROBUD Sp. J. Ireneusz Makaruś, Andrzej Rygiel Księginice 27 59-300 Lubin
została odrzucona.

2. Konsorcjum Hydrowit Romuald Witkiewicz, KENO-EKO Sp. J., J. Ciszewski, J. Pękala ul. Przysiółki 2B 64-360 Zbąszyń
Uzasadnienie:
Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium załączona do oferty nie spełnia wymogów określonych w punkcie VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W punkcie VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zastrzegł, że wypłata wadium musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania wypłaty wadium. Natomiast z treści załączonej do oferty gwarancji wynika, że gwarant wypłaci należną kwotę w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Beneficjenta pisemnego wezwania do zapłaty. Zapis ten nie gwarantuje zamawiającemu otrzymania należnej kwoty w wymaganym przez zamawiającego terminie 14 dni. Wniesienie wadium, które nie spełnia wszystkich wymogów specyfikacji istotnych warunków oznacza w istocie ,że nie zostało wniesione.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami ) oferta złożona przez Konsorcjum Hydrowit Romuald Witkiewicz, KENO-EKO Sp. J., J. Ciszewski,
J. Pękala ul. Przysiółki 2B 64-360 Zbąszyń została odrzucona.

3. Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „INSAN: s.c. K.
Chryplewicz, B. Sowiecka, Z. Chryplewicz ul. Wrzosowa 14 59-300 Lubin,
P.P.H. HEMIZ Sp. z o.o. ul. Kościuszki 6 59- 230 Prochowice
Uzasadnienie:
Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium załączona do oferty nie spełnia wymogów określonych w punkcie VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W punkcie VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zastrzegł, że wypłata wadium musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania wypłaty wadium. Natomiast z treści załączonej do oferty gwarancji wynika, że gwarant wypłaci należną kwotę w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Beneficjenta pisemnego wezwania do zapłaty. Zapis ten nie gwarantuje zamawiającemu otrzymania należnej kwoty w wymaganym przez zamawiającego terminie 14 dni. Wniesienie wadium, które nie spełnia wszystkich wymogów specyfikacji istotnych warunków oznacza w istocie ,że nie zostało wniesione.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami ) oferta złożona przez Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „INSAN: s.c. K.
Chryplewicz, B. Sowiecka, Z. Chryplewicz ul. Wrzosowa 14 59-300 Lubin,
P.P.H. HEMIZ Sp. z o.o. ul. Kościuszki 6 59- 230 Prochowice została odrzucona.

4. Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Jacek Matuszczak ul. Kossaka 9 66-300 Międzyrzecz
Uzasadnienie:
Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium załączona do oferty nie spełnia wymogów określonych w punkcie VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W punkcie VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zastrzegł, że żądanie wypłaty wadium może być wniesione przez zamawiającego w placówce Poczty Polskiej najpóźniej w ostatnim dniu okresu ważności gwarancji/poręczenia. Natomiast z treści załączonej do oferty gwarancji wynika, że wszystkie roszczenia odnośnie gwarancji gwarant powinien otrzymać w okresie ważności gwarancji. . Zapis ten uniemożliwia zamawiającemu podjęcie decyzji o wystąpieniu z żądaniem wypłaty kwoty wadium i złożenie żądania w placówce Poczty Polskiej w ostatnim dniu ważności gwarancji czyli w terminie związania z ofertą. W takim przypadku żądanie wypłaty wadium wpłynie do gwaranta po okresie ważności gwarancji, co zgodnie z zapisami gwarancji nie gwarantuje zamawiającemu otrzymanie należnej kwoty.Wniesienie wadium, które nie spełnia wszystkich wymogów specyfikacji istotnych warunków oznacza w istocie ,że nie zostało wniesione.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami ) oferta złożona przez Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Jacek Matuszczak ul. Kossaka 9
66-300 Międzyrzecz została odrzucona.


Kargowa 28 stycznia 2010 roku .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-28 13:30:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Leszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-28 13:38:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Leszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-28 13:38:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2723 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony