ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont ulicy Stromej w Kargowej" - Kanalizacja sanitarna (Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulicy Stromej w Kargowej)

Informacja ogłoszona dnia 2010-06-23 11:36:56 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Przemysłowa 4
66-120 Kargowa
1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
2. Liczba złożonych ofert: 2
3. Liczba ofert odrzuconych : 0
4. Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania : 0
5. Cena najtańszej oferty (z VAT): 173.761,70 zł
6. Cena najdroższej ofert (z VAT): 250.981,34 zł
7. Dane wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: oferta nr. 1/2010 r.
Zakład Melioracyjno - Budowlany „MEL-BUD” Ryszard Tarnowski
66-100 Sulechów ul. Wiśniowa 2
8. Cena wybranej oferty: 173.761,70 zł
9. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- uzyskała maksymalną ilość punktów 100, w oparciu o kryterium oceny ofert jakim kierował się zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty to jest cena -100% (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty)
Zaoferowana przez wykonawcę cena mieści się w możliwościach finansowych zamawiającego.
10. Wykaz pozostałych wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:
- Zakład Instalacyjny „ARGAZ” Arkadiusz Stacewicz ,Górzykowo 42, 66-131 Cigacice. Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu ,oferta została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Wykonawca na wezwanie zamawiającego uzupełnił dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta otrzymała 69,30 punktów w kryterium ceny( jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty)
11.Przewidywany termin zawarcia umowy.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty,jeżeli zawiadomienia zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zatem umowa może być zawarta nie wcześniej niż 29.06.2010r.
Podstawa prawna: Art.94 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 24 stycznia 2004 roku
(dz.U. z 2007 r. nr223 poz.1655 z póź. zm.)

Kargowa dnia 23.06.2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Błachno
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Błachno
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-23 11:33:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-23 11:36:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-23 11:36:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4008 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony