ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprostowanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa drogi w Smolnie Wielkim"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-07-13 10:58:36 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

W ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu prostuje się oczywistą omyłkę. W pkt 9 podano nieprawidłowe ilości punktów przyznanych poszczególnym ofertom.

Punkt 9 ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty otrzymuje brzmienie:

„Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:
- Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski ul. Norwida 1A
67-100 Nowa Sól
Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, oferta została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 100,00 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o. ul. Słodowa 1 64-200 Wolsztyn
Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, oferta została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 84,88 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 15 lipca 2010 roku (art. 94 ust.2 pkt 3 ppkt a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759).”
« powrót do poprzedniej strony