ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyborze oferty - „Budowa ulicy Sportowej i Kolejowej w miejscowości Kargowa o długości 1,193 km”

Informacja ogłoszona dnia 2008-10-28 14:22:43 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

2.Liczba złożonych ofert: 6

3.Liczba ofert odrzuconych: 4

4.Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 4

5.Cena najtańszej oferty (z VAT): 2 185 848,06 PLN

6.Cena najdroższej oferty (z VAT): 3 751 136,23 PLN

7.Wybrano następującą ofertę: Zakład Melioracyjno-Budowlany MEL-BUD Ryszard Tarnowski ul. Wiśniowa 2 66-100 Sulechów

8.Cena wybranej oferty(z VAT): 2 185 848,06 PLN

9.Uzasadnienie wyboru: W trakcie badania ofert, w ofercie złożonej przez Zakład Melioracyjno-Budowlany MEL-BUD Ryszard Tarnowski ul. Wiśniowa 2 66-100 Sulechów została stwierdzona niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W pozycji nr 77 kosztorysu ofertowego została przyjęta ilość jednostek 2414,1 a zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia należało przyjąć 2415,1. Niezgodność tą zamawiający uznał za omyłkę niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, powstałą najprawdopodobniej przez przypadkowe naciśnięcie klawisza ‘’4’’ zamiast znajdującego się obok klawisza ‘’5’’ na klawiaturze komputerowej. Ponadto wartość jednostkowa robót określonych w pozycji nr 77 wynosi 5,22 PLN netto (6,37 PLN brutto) co nie ma wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami oceny ofert.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655, Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) zamawiający poprawił stwierdzoną omyłkę o czym pismem z dnia 24.10.2008 roku zawiadomił wykonawcę.
W dniu 27.10.2008 roku wykonawca złożył w siedzibie pismo w którym wyraził zgodę na poprawienie przez zamawiającego stwierdzonej pomyłki.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, po poprawieniu przez zamawiającego pomyłki, złożona oferta jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Przedłożona oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert (cena 100 %) . Oferowana cena realizacji zamówienia mieści się w możliwościach płatniczych zamawiającego.10.Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

- Zakład Melioracyjno-Budowlany MEL-BUD Ryszard Tarnowski ul. Wiśniowa 2 66-100 Sulechów. Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, po poprawieniu przez zamawiającego pomyłki, złożona oferta jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 100,00 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

- Budownictwo Drogowo-Sanitarne „FUCHS” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 100 A 67-100 Nowa Sól. Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu. Oferta została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 97,51 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

- Konsorcjum w składzie: POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o. ul. Gostyńska 38 64-000 Kościan oraz „POL-DRÓG” PIŁA Sp. z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła.
Wykonawca został wykluczony z postępowania. Pismem z dnia 15.10.2008 roku wykonawca został wezwany przez zamawiającego do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium w celu zabezpieczenia złożonej oferty na okres do 05 listopada 2008 roku. W wyznaczonym terminie wykonawca nie przedłużył ważności wadium albo nie wniósł nowego wadium w celu zabezpieczenia złożonej oferty.
W związku z powyższym oraz na podstawie art.24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655) wykonawca został wykluczony z postępowania.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655) ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. ul. Poznańska 42 64-300 Nowy Tomyśl . Wykonawca został wykluczony z postępowania. Pismem z dnia 15.10.2008 roku wykonawca został wezwany przez zamawiającego do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium w celu zabezpieczenia złożonej oferty na okres do 05 listopada 2008 roku. W wyznaczonym terminie wykonawca nie przedłużył ważności wadium albo nie wniósł nowego wadium w celu zabezpieczenia złożonej oferty.
W związku z powyższym oraz na podstawie art.24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655) wykonawca został wykluczony z postępowania.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655) ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. ul. Poznańska 9 66-600 Krosno Odrzańskie Wykonawca został wykluczony z postępowania. Pismem z dnia 15.10.2008 roku wykonawca został wezwany przez zamawiającego do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium w celu zabezpieczenia złożonej oferty na okres do 05 listopada 2008 roku. W wyznaczonym terminie wykonawca nie przedłużył ważności wadium albo nie wniósł nowego wadium w celu zabezpieczenia złożonej oferty.
W związku z powyższym oraz na podstawie art.24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655) wykonawca został wykluczony z postępowania.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655) ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 14 66-200 Świebodzin Wykonawca został wykluczony z postępowania. Pismem z dnia 15.10.2008 roku wykonawca został wezwany przez zamawiającego do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium w celu zabezpieczenia złożonej oferty na okres do 05 listopada 2008 roku. W wyznaczonym terminie wykonawca nie przedłużył ważności wadium albo nie wniósł nowego wadium w celu zabezpieczenia złożonej oferty.
W związku z powyższym oraz na podstawie art.24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655) wykonawca został wykluczony z postępowania.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655) ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Kargowa 27 października 2008 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-28 12:37:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-28 14:22:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-28 14:22:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony