ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Wykonanie otworu awaryjnego nr 3 na ujęciu wody w Kargowej"

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie otworu awaryjnego nr 3 na ujęciu wody w Kargowej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum w Kargowej”

Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum w Kargowej.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nadzór inwestorski robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa dróg w północnej części Kargowej – ulice: Browarna, Źródlana, Klonowa, Stroma, Rynek oraz przebudowa ulicy Kwiatowej w Kargowej” oraz „Budowa drogi w Smolnie Wielkim”.

Sprostowanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa drogi w Smolnie Wielkim"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Smolnie Wielkim

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Budowa kortu tenisowego przy ulicy Górnej w Kargowej.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja świetlicy w Wojnowie.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont ulicy Stromej w Kargowej" - Kanalizacja sanitarna (Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulicy Stromej w Kargowej)

Nawigacja między stronami listy informacji