ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa chodnika w m. Smolno Wielkie"

Ogłoszenie o zamówieniu "Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa „Sieć wodociągowa dla miejscowości Wojnowo oraz Karszyn”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - "Remont dróg gruntowych na terenie gminy Kargowa"

Ogłoszenie o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego - Budowa ścieżki rowerowej w obrębie ulicy Mickiewicza

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dróg gruntowych na terenie gminy Kargowa

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa scieżki rowerowej w obrębie ulicy Mickiewica

Ogłoszenie o zamówieniu-"Utwardzeni drogi gruntowej Stary Jaromierz-Jaromierz"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Utwardzenie drogi gruntowej relacji Obra Dolna-Jażyniec".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Wycena nieruchomości w obrębie Wojnowo - gmina Kargowa"

Nawigacja między stronami listy informacji