ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Wolsztyńskiej w Kargowej"

Ogłoszenie o zamówieniu - "Utwardzenie drogi gruntowej relacji Obra Dolna-Jażyniec"

Ogłoszenie o zamówieniu - Wycena nieruchomości w obrębie Wojnowo - gmina Kargowa

Ogłoszenie o zamówieniu - "Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Wolsztyńskiej w Kargowej"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa w obr. I i gminy Kargowa w obr. Wojnowo zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kargowej Nr XXX/187/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji kosztorysowej "Budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kargowej".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -" Remont chodników oraz jezdni ulicy Ogrodowej oraz Placu Berwińskiego w m. Kargowa".

Nawigacja między stronami listy informacji