ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłosznie o zamówieniu- Budowa kortu tenisowego przy ulicy Górnej w Kargowej

Ogłoszenie o zamówieniu- Budowa drogi w Smolnie Wielkim

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulicy Stromej w Kargowej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy dla gminy Kargowa

Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja świetlicy w Wojnowie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Przebudowa dróg w północnej części Kargowej – ulice: Browarna, Źródlana, Klonowa, Stroma, Rynek oraz przebudowa ulicy Kwiatowej w Kargowej”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa i remont świetlic w Gminie Kargowa” – część II” (przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Smolno Wielkie)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę szybu zewnętrznego wraz z instalacją windy w budynku Przychodni Publicznej w Kargowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg w północnej części Kargowej - ulice: Browarna, Źródlana, Klonowa, Stroma, Rynek oraz przebudowa ulicy Kwiatowej w Kargowej

Nawigacja między stronami listy informacji