ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i remont świetlic w Gminie Kargowa - część II

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa szybu zewnętrznego wraz z instalacją windy w budynku Przychodni Publicznej w Kargowej przy ul. Marchlewskiego 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -"Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kargowa”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Remont budynku ratusza w Kargowej – Etap III”

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi łączącej ulicę Dolną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 313 z ulicą Sulechowską w ciągu drogi krajowej nr 32.

Nawigacja między stronami listy informacji