ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej dla Gminy Kargowa -wieś Stary Jaromierz ,Nowy Jaromierz, Obra Dolna województwo Lubuskie ,oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla Gminy Siedlec województwo Wielkopolskie, od miejscowości Marianice do granicy z gminą Kargowa.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej”

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kargowa.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Kargowa.

Ogłoszenie o zamówieniu - „Remont budynku ratusza w Kargowej – Etap III”

Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Kargowa

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostarczanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kargowej" w latach 2010-2011

Nawigacja między stronami listy informacji