ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostarczanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kargowej w latach 2010-2011"

Usunięcie i odwodnienie osadu z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków „LEMNA” w Kargowej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Remont chodnika przy ulicy Kolejowej w Kargowej (dz. nr 1262, 1272/8, 1324/5)”

Ogłoszenie o zamówieniu „Remont chodnika przy ulicy Kolejowej w Kargowej (dz. nr 1262, 1272/8, 1324/5)”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa i remont świetlic w Gminie Kargowa" - część I

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Kargowa

Ogłoszenie o zamówieniu „Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Kargowa”

Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa i remont świetlic w Gminie Kargowa” – część I

Nawigacja między stronami listy informacji