ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kargowej - Etap II".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nadzór inwestorski robót budowlanych realizowanych w ramach projektu . „Budowa ulicy Sportowej i Kolejowej w miejscowości Kargowa o długości 1,193 km”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Kargowa”.

Ogłoszenie o zamówieniu - "Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Kargowa".

Ogłoszenie o wyborze oferty - „Wykonanie map i dokumentacji prawnej do założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Kargowa ”

Ogłoszenie o wyborze oferty - „Budowa ulicy Sportowej i Kolejowej w miejscowości Kargowa o długości 1,193 km”

Ogłoszenie o zamówieniu "Wykonanie map i dokumentacji prawnej do założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Kargowa".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: „Budowa ulicy Sportowej i Kolejowej w miejscowości Kargowa o długości 1,193 km”.

Nawigacja między stronami listy informacji