ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o zamówieniu "Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Kargowa".

Ogłoszenie o zamówieniu - BUdowa chodników w miejscowościach gminy- budowa chodnika w miejscowości Smolno Wielkie - Etap III.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kargowej".

Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kargowej".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa „Budowa ulicy Klonowej i Stromej”

Ogłoszenie o zamówieniu - Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa "Budowa ulicy Klonowej i Stromej"

Nawigacja między stronami listy informacji