ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Kargowa”.

Ogłoszenie o zamowieniu: "Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Kargowa

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej."

Ogłoszenie o zamówieniu "Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji kosztorysowej „ Rozbudowa Gimnazjum w Kargowej”

Ogłoszenie o zamówieniu - Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa „Rozbudowa Gimnazjum w Kargowej”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa obiektu świetlicy w Chwalimiu połączona z jej remontem.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Rozbudowa obiektu świetlicy w Chwalimiu połączona z jej remontem".

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa obiektu świetlicy w Chwalimiu połączona z jej remontem.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- "Remont budunku ratusza w Kargowej - Etap II"

Nawigacja między stronami listy informacji