ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa ulicy Kasztanowej w Kargowej".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont drogi dojazdowej do garaży połozonych przy ulicy Sulechowskiej 50 w Kargowej" oraz "Remont nawierzchni ścieżki rowerowej Kargowa-Linie".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn: "Budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kargowej".

Ogłoszenie o zamówieniu - Studium wykonalnosci projektu " Budowa dróg na osiedlu Dąbrówka w Kagowej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika w m. Smolno Wielkie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa "Sieć kanalizacji sanitarnej w Kargowej dla ulic: Przemysłowa, Piaskowa, Kilińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej."

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa Sieć wodociągowa dla miejscowości Wojnowo oraz Karszyn".

Nawigacja między stronami listy informacji