ˆ

Rok 2002

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr III / 7 /02

Informacja ogłoszona dnia 2003-07-10 05:11:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III / 7 /02 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie gminy

Akapit nr 2 - brak tytułu

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Stawki podatku od środków transportowych od 1 stycznia 2003 r. wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995 r. włącznie:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 525,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 536,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 731,00 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1995 r.:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 515,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 525,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 721,00 zł
3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
a) wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995 roku włącznie - 783,00 zł
b) wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1995 roku - 773,00 zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.439,00 zł
5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowane do 31 grudnia 1995 roku włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 257,00 zł
7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowane po dniu 31 grudnia 1995 roku, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 237,00 zł
8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do uchwały,
9) od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995 roku włącznie, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 15 miejsc - 360,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 miejsc do 29 włącznie - 669,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.442,00 zł
10) od autobusu wyprodukowanego po 31 grudnia 1995 roku, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 15 miejsc - 340,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 miejsc do 29 włącznie - 649,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.421,00 zł
§ 2
Traci moc Uchwała Nr XXIV/176/2002 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy (Dz.U. Woj. Lubuskiego Nr 52 poz. 60).
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2003 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Kargowa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-10 05:08:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Gorzelanna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-10 05:11:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-24 08:16:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony