ˆ

Rok 2002

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr III/11/02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/11/02 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wykazu wydatków, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr III/10/02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/10/02 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok

Uchwała Nr III/9/02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/9/02 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2003 rok

Uchwała Nr III / 8 / 02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III / 8 / 02 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr III / 7 /02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III / 7 /02 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie gminy

Uchwała Nr III / 6 /02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III / 6 /02 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II / 5 /02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr II / 5 /02 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kargowej

Uchwała nr II / 4/ 02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr II / 4/ 02 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie powołania doraźnej komisji

Uchwała Nr II / 03 / 02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr II / 03 / 02 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie określenia liczby i składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Kargowej.

Uchwała Nr I / 2 / 02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr I / 2 / 02 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Nawigacja między stronami listy informacji