ˆ

Rok 2003

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr VIII/47/03

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2004-02-13 09:22:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Statut Związku Międzygminnego o nazwie Związek Gmin Nadbobrzańskich stanowiący załącznik nr1 do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr VIII/47/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 listopada 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Zwiąku Międzygminnego
« powrót do poprzedniej strony