ˆ

Rok 2003

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr IX/53/03

Informacja ogłoszona dnia 2004-02-16 09:09:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr IX/ 53/2003 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków gminy Kargowa.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:
§ 1
 
1. Zatwierdza się taryfę na 2004 r. przedłożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dla gospodarstw domowych korzystających z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:
- za 1 m3 dostarczanej wody w wysokości - 1,90 + VAT
- za 1 m3 wprowadzanych ścieków w wysokości - 2,30 + VAT
- za 1m3 zrzuconych ścieków bezpośrednio do oczyszczalni - 2,30 + VAT
2. Zatwierdza się taryfę na 2004 r. przedłożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dla odbiorców przemysłowych i pozostałych korzystających z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:
- za 1 m3 dostarczanej wody w wysokości - 2,40 + VAT
- za 1 m3 wprowadzanych ścieków w wysokości - 3,30 + VAT
- za 1 m3 zrzuconych ścieków bezpośrednio do oczyszczalni - 3,30 + VAT
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 3
 
Traci moc uchwała Nr XX/147/01 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2001 r. w sprawie opłat za wodę i wprowadzenie ścieków z urządzeń zaopatrzenia w wodę i kanalizacyjnych miasta Kargowa.
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Kargowa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-02-13 11:24:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-02-16 09:09:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-02-16 09:09:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2006 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony