ˆ

Rok 2003

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr IX/55/03

Informacja ogłoszona dnia 2004-02-16 09:23:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IX/55/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 124 ust.1 pkt 1,2,6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 409.354,- zł w układzie:
- dz. 010 rozdz. 01010 § 633 - 209.354,- zł
- dz. 801 rozdz. 80110 § 633 - 200.000,- zł

2. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 409.354,- zł, w układzie:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6053 - 209.354,- zł
- dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 - 200.000,- zł
 
§ 2

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 7.292,- zł w
dz. 758 rozdz. 75802 § 292.

2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 7.292,- zł, w układzie:
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 – 3.000,-
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 – 3.000,- 
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 – 1.292,-
 
§ 3
1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 150.000,- zł w dz. 010 rozdz. 01010 § 628.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 150.000,- zł, z tego:

- wydatki majątkowe - dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 - 137.000,- zł
- wydatki bieżące – dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 – 13.000,- zł
 
§ 4
Przenosi się planowane wydatki budżetu gminy:
1. Zmniejszenie – dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – 7.000,- zł
2. Zwiększenie:
- dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – 5.000,- zł
- dz. 854 rozdz. 85404 § 4270 – 2.000,- zł
§ 5
Przenosi się planowane wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
1. Zmniejszenie – wydatki bieżące - § 4210 – 20.000,- zł
2. Zwiększenie – wydatki majątkowe - § 6110 – 20.000,- zł
 
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-02-13 11:28:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-02-16 09:23:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-02-16 09:23:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony